NOWY SEZON 2019/2020

Obraz może zawierać: tekst

Zebranie organizacyjne, zapisy i podział na grupy treningowe  16 WRZEŚNIA GODZ. 17.00  W sp 4  UL. NOWOWIEJSKIEGO 31 !!! 

Zapraszamy i zachęcamy do przyłączenia się do nas i zapisów na zajęcia programu TKD Kids. 

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat , 8-11 lat

Grupa maksymalnie 15 osób ( w przypadku większej liczby zapisanych dzieci tworzymy listę rezerwową) .

Zapisy na podstawie wypełnionej deklaracji. Pierwszeństwo mają dzieci, które już uczestniczyły w zajęciach w zeszłym roku

 

Taekwon-Do KIDS, jest to licencjonowany program utworzony dla Międzynarodowej Federacji Taekwon-Do. Jego celem jest rozwijanie fizycznej, poznawczej, behawioralnej, socjalnej i moralnej sfery u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Podstawowym założeniem programu jest wdrożenie u dzieci przyzwyczajeń, które uczą i wychowują jak postępować w różnych sytuacjach życiowych. Uczy wartości moralnych, umiejętności poznawczych, koordynacji ruchowej, dbania o kondycję fizyczną i zdrowie, a także umiejętności przydatnych na co dzień jak: samoorganizacja, praca zespołowa, przywództwo, odpowiedzialność i właściwa realizacja postawionych przed dzieckiem zadań.

Zajęcia trwają 45-60 minut, prowadzone są w odpowiednio dostosowany do wieku dzieci sposób, opierający się na grach i zabawach ruchowych, wykonywaniu ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz praktykowaniu elementów Taekwon-do. Treningi są radosne i przyjemne dla dzieci.

W programie używany jest szczegółowo opracowany system nagród, który pozytywnie wzmacnia motywację u dzieci, nie pomijając dzieci mniej uzdolnionych poprzez nagradzanie ich postępów i wkładu pracy. Dodatkowo dzieci mogą sprawdzić swoją wiedzę i postępy podczas egzaminów na kolejne stopnie. TKD KIDS obejmuje 11 poziomów. Dzieci rozpoczynają zajęcia od podstaw (poziom 1) i kończą je ze stopniem 8 kup (żółty pas Taekwon-do – poziom 11).

Program Taekwon-do KIDS obejmuje 7 działów realizowanych podczas zajęć.

 • Umiejętności życiowe

 • Zdolności intelektualne

 • Zasady Taekwon-do

 • Sprawność fizyczna i zdrowie

 • Koordynacja ruchowa

 • Umiejętności Taekwon-do

 • Niebezpieczeństwo

Został tak zaprojektowany, aby wzmacniać więzi rodzinne, poprzez kontakt nie tylko w domu, ale również podczas zajęć na sali. Jest to również istotny element pomagania dziecku w okresie, gdy najbardziej chłonie wiedzę i kształtuje nawyki i postawy na przyszłość. To czego nauczy się teraz, pomoże mu znacząco w dorosłym życiu.


Taekwon-do KIDS wychodzi poza zwykłą samoobronę. Uczy ważnych umiejętności życiowych, jak i kształtuje charakter i zachowania dziecka. Każdy rodzic martwi się bezpieczeństwem swojego dziecka dlatego w programie zawarto rozdziały skupione na bezpieczeństwie, radzeniu sobie w kontaktach z nieznajomymi czy chuliganami.

Zapewnia szeroki zakres korzyści dla waszych dzieci między innymi:

 • Poprawienie pewności siebie

 • Naukę szacunku do innych

 • Wdrożenie zasad

 • Poprawę koncentracji

 • Dobre ukierunkowanie złych emocji, złości, gniewu

 • Poprawę zmysłu równowagi

 • Poprawę koordynacji ruchowej

 • Poprawę szybkości reakcji

 • Poprawę sprawności fizycznej

 • Zdrowie